ШҰҒЫЛ! ҚОШ КЕЛДІҢ РАМАЗАН АТТЫ ЖӘРМЕҢКЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ Толығырақ

ӘЛИХАН СМАЙЫЛОВ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БОЛЫП ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

14:22, 12 қаңтар 2022

Еліміздің жаңа Үкімет басшысы тағайындалды. Президенттің ұсынысы бойынша бұл қызмет Әлихан Смайыловқа жүктеліп отыр. Бұғандейін бірінші вице-премьер болған ол, күні бүгінге дейін премьер-министрдің міндетін уақытша атқарып келген еді.

Асқар Мамин отставкағакеткенкүні-ақкелесі премьер-министрдіңкімболатыныжұрттықаттытолғандырғаныанық. МемлекетбасшысыбүгінбұлқызметкеӘлиханСмайыловтыұсынды. КонститутциябойыншаҮкіметбасшысынтағайындауүшін президент депутаттардыңкелісіміналуыкерек. МәжілісҚасым-ЖомартТоқаевтыбірауызданқолдады.

ҚРПрезидентіне, ҚР Премьер-министріетіп, ӘлиханАсханұлыСмайыловтытағайындауғакелісімберілсіндегенқаулыныңжобасыдауысқақойылады. Дауысберулеріңіздісұраймын. Нәтижесінэкранғаберіңіздерқатысыпотырған 89 депутат, жақтағандар 89 шешімқабылданды, қаулықабылданды.

ТІЛШІ:Осылайша 49 жастағыӘлиханСмайыловбүгінненбастапеліміздің премьер-министрі. ТәуелсізҚазақстанның 11-інші Үкіметбасшысы. Депутаттароның, мықты экономист, біліктіқаржыгер, азулысаясаткержәнеәділбасшыекенінайтыпотыр.

АЛЬБЕРТ РАУ, ҚР ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТЫПандемия кезінде бай мен кедейарасымүлдемалшақтапкетті. Бұләлемдік тенденция. Мәселенішұғылшешіп, аймақтардыңдамуынаназараударуқажет.  ӘлиханАсханұлыныңқолынанбұлкеледідепойлаймын.

АЙҚЫН ҚОҢЫРОВ, ҚР ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТЫ

ӘлиханАсханұлы ел экономикасындамыту мен әлеуметтіксаланынығайтужөніндегітапсырмалардыорындауүшін бар күшжігерінсалатынынасенімдіміз.

Тілші: СенімбілдіргеніүшінӘлиханСмайыловпрезиденткеалғысынайтып, аянбайеңбекететінінжеткізді. АйтуыншажаңаҮкіметхалықтыңталап-тілегінорындап, Қасым-ЖомартТоқаевтыңтапсырмасынорындауүшінбарынсалмақ. Әсіресебетіменкеткенинфляцияменкүресіп, аз уақыттаэкономикалықөсімді 5 пайызғажеткізбек.

ӘЛИХАН СМАЙЫЛОВ, ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ

Үкіметпрезиденттіңжолдауларын, бастапжатқанреформаларын, тапсырмаларынжәнестратегиялыққұжаттардыіскеасыружұмыстарынжүргізетінболады. Тиімдімакроэкономикалықсаясаттыіскеасыру, жаһандықөзгерістердіңәсерінеұшырағанинфляцияны,біртіңдептөмендетужәнемакроэкономикалықтұрақтылықтықамтамасызету, маңыздыміндеттерболыптабылады.

Жаңа премьер бұғандейін Статистика агенттігінгіңтөрағасы, президенттіңкөмекшісі, Қаржыминистріқызметтерінатқарған. Күнібүгінгедейін премьер-министрдіңбіріншіорынбасарыболып, Асқар Мамин отставкағажібірілгенде, Үкіметбасшысыныңміндетінуақытшаатқарыпкелді.

ДОСЖАН МАРАТҰЛЫ, ТІЛШІ

ОсылайшаӘлиханСмайыловқаауыржүкартылыпотыр. Осы қиын-қыстаусәттеэкономикалықөсімдіқалпынакелтіріп, әлеуметтікжағдайдытұрақтауықажет. ОлүшінжаңаҮкіметкемемлекетбасшысыекі айда ауқымдыбағдарламаәзірлеп, қабылдаудытапсырды. Кейінминистрлер мен әкімдерсолбойыншажұмысістеуітиіс.

Тақырып бойынша материалдар

УКРАИНА ЛИДЕРІ ПУТИНМЕН КЕЗДЕСУДІ ҚАЛАЙДЫ
17:57, 24 мамыр 2022
УКРАИНА ЛИДЕРІ ПУТИНМЕН КЕЗДЕСУДІ ҚАЛАЙДЫ
Толығырақ...
ШТАБ МҮШЕЛЕРІ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫМЕН ЖҮЗДЕСТІ
17:54, 24 мамыр 2022
ШТАБ МҮШЕЛЕРІ МЕДИЦИНА МАМАНДАРЫМЕН ЖҮЗДЕСТІ
Толығырақ...

Танымал жаңалықтар

ДҮЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВТІҢ ТУҒАНЫНА 124 ЖЫЛ!
18:28, 20 мамыр 2022
ДҮЙСЕНБАЙ АЛТЫНБЕКОВТІҢ ТУҒАНЫНА 124 ЖЫЛ!
Толығырақ...